Samenwerkingen

Stichting Roges zet in op in meer of mindere mate intensieve samenwerking met andere organisaties en bedrijven om te bevorderen dat er een nieuwe inkooppraktijk ontstaat. Sterker nog, deze behoort inmiddels tot de mogelijkheden. Dat opdrachtgevers nog onwennig staan ten opzichte van deze inkooppraktijk heeft mede te maken met de veronderstelling dat de aanbodzijde ‘het kennelijk nog niet aan kan’ (want ‘ze’ laten zo weinig zien).

Roges wil met onderstaand beeld van samenwerkingen en relaties duidelijk maken dat er al veel is gebeurd -aan onderzoek en de implementatie ervan in de projectpraktijk- en dat de aanbodzijde echt in staat is tot het inspelen op andere projectvragen. We zijn er nog lang niet, maar duidelijk wel op de goede weg.

 

Roges heeft in de afgelopen jaren op verschillende wijzen samengewerkt en organisaties en bedrijven leren kennen. In drie typen van contacten stelt Roges deze organisaties en bedrijven graag aan u voor:

 

  • Strategische samenwerkingsrelaties:  dit zijn de organisaties/bedrijven welke samen met Roges inhoud geven aan het nieuwe inkoopproces; hun gezamenlijke expertise staat borg voor de verdere ontwikkeling van High Performance Tendering. Het gaat hierbij vooral om de inzet van expertise. Daar waar mogelijk en wenselijk zal ook in de projecten de samenwerking met deze organisaties gezocht worden.
  •  Relaties praktijk procesvernieuwing:  dit zijn de bedrijven die -mede door hun inzet op projecten- in hun samenwerking met Roges bewezen hebben dat zijn in staat zijn tot de invulling van integrale opdrachten. Dit betekent dat deze bedrijven bijzondere bedrijfsprocessen hebben ontwikkeld en geïmplementeerd en deels ook  bouw(proces)concepten in de markt zetten. Van harte aanbevolen.
  • Relaties onderzoeken/platforms procesvernieuwing:  tot slot een overzicht van organisaties en bedrijven welke zich beijveren om integrale opdrachten tot hun dagelijkse praktijk te maken. Deze organisaties en bedrijven hebben Roges leren kennen naar aanleiding van deelname van Roges aan vernieuwende platforms of hebben hun medewerking verleend aan door Roges verricht onderzoek op het gebied van procesvernieuwing.