Rapport EMVI en Duurzaamheid

In opdracht van Bouwend Nederland heeft Roges een studie gedaan naar de mogelijkheden om de principes van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) op een rijtje te zetten en voor de markt toepasbaar te maken.

 

Het instrument EMVI is bij uitstek een vraag-issue (inschrijven volgens EMVI is alleen mogelijk als daaraan een EMVI-vraag vooraf gaat). Bouwend Nederland en Roges zijn het eens dat de sleutel voor procesvernieuwing in de bouwsector mede in handen ligt van de vraagzijde. Daarbij is het Roges ook steeds duidelijker geworden dat deze vraagzijde niet of nauwelijks spontaan in beweging komt, zij moet in beweging gebracht worden. Dit heeft te maken met het feit dat, alhoewel er belangstelling is voor de beloften van procesvernieuwing (gebaseerd op de reacties die Roges mocht ontvangen op het rapport ‘Wegwijs in het aanbodparadijs’), opdrachtgevers in de regel niet zelf de eerste stap willen of kunnen zetten.