Inkoop en aanbesteding

Roges voert openbare (Europese) aanbestedingen uit voor werken, leveringen en diensten. Voor inkoop en aanbestedingen moet je bij ons wezen!

Hoe werkt het?

(Europees) aanbesteden betekent dat bedrijven de mogelijkheid krijgen om mee te dingen naar een opdracht van Roges . Voor bedrijven garandeert dit systeem van aanbesteden openheid bij de gunning van opdrachten en gelijkheid van kansen. Voor Roges betekent dit dat ze, afhankelijk van het criterium (economisch meest voordelige inschrijving of laagste prijs) de meest geschikte partij kan kiezen op basis van vooraf aangegeven criteria.

Criteria bij aanbestedingen

Aanbestedingen vergen van de gemeente en van geïnteresseerde bedrijven een zorgvuldige voorbereiding. De aanbesteder (Roges) stelt eisen waaraan de inschrijver (het bedrijf) en de offerte moeten voldoen. Dit zijn de selectie- en gunningcriteria, die vooraf duidelijk bekend  gemaakt zijn.