Handleiding inkoopproces DBFM(O) in de zorg

In dit rapport wordt een vorm van PPS behandeld en wel de bouworganisatievorm DBFMO: Design Build Finance Maintain Operate.

 

Dit is een geïntegreerde bouworganisatievorm, waarbij de aanbesteder/vrager alle taken die hij wenst m.b.t. huisvesting en daaraan gerelateerde diensten door middel van één uitvraag op de markt brengt.