Evaluatie nieuwbouwplan Elisabethpark Etten-Leur

Terugkijkend op het traject van ontwikkelen en realiseren van het project ‘Elisabethpark’ te Etten-Leur is door Woonstichting Etten-Leur (WEL) de behoefte geuit om de uiteindelijke resultaten tegen het licht te houden van de ambities zoals deze zijn vastgelegd in het Plan van Aanpak van 2005 voor de aanbesteding.