Belastingdienst

Op 25 juni jl. vond een inkoopthemadag plaats, georganiseerd door het centrum voor facilitaire dienstverlening van de Belastingdienst te Amsterdam. De doelgroep werd gevormd door vertegenwoordigers van het Rijk in de volgende functies: inkopers, inkoopmanagers, contractmanagers.

 

 
Roges mocht twee workshops ‘innovatieve aanbestedingsmethodes’ voor haar rekening nemen . Het werden geanimeerde ontmoetingen met ‘het veld’, met aan de ene kant de ontnuchterende opmerking wat er aan functioneel specificeren nou zou innovatief was – de NEVI heeft dit toch al 20 jaar in haar curriculum staan – en aan de andere kant de vaststelling dat deze wetenschap dan kennelijk aan de bouwsector (zowel de vraag- als de aanbodzijde) voorbij is gegaan. Een voorbeeld.

 

Prestatieconcept

Het prestatieconcept, ontwikkeld door de Rijksgebouwendienst in de eerste helft van de negentiger jaren van de vorige eeuw, waas de eerste vraagstrategie in de bouwsector welke uitging van een functionele benadering van de vraag. Toen de RGD na de uitvoering van haar eigen programma RJ120 de regie inzake het prestatieconcept uit handen gaf aan de markt was het vrijwel meteen gedaan ‘met de koopman’. Behalve de Rijksoverheid, in het bijzonder de RGD, kende aan de vraagzijde vrijwel niemand het concept. Na het RGD-programma werden geen nieuwe marktvragen gesteld, de aanbodzijde zag bij het uitblijven van de vraag geen heil in het verder ontwikkelen van een nieuwe aanbodstrategie: binnen 5 jaar had niemand het meer over het prestatieconcept. Weg kans.

 

 
De conclusie kan op basis van de discussie van 25 juni jl. dan ook niet anders luiden dan: het wordt eens tijd dat we in de bouwsector gaan toepassen waar we al jaren de waarde van inzien en – middels de toepassing van het prestatieconcept – al even aan geroken hebben.
Wie trekt de handschoen aan? Roges zorgt ervoor dat die past.