aanbestedings procedure

aanbestedings procedure

Openbare procedure

De openbare aanbestedings procedure is een aanbestedingsprocedure met maar één ronde, waarop iedere ondernemer mag inschrijven.

Kenmerken

  1. Er is veel concurrentie mogelijk. Iedere geïnteresseerde kan inschrijven.
  2. De procedure kent één ronde. De geschiktheid van het bedrijf en de inhoud van de offerte worden in één fase beoordeeld.
  3. Er is geen sprake van selectie. Dit betekent dat je van alle inschrijvers die voldoen aan de gestelde geschiktheideisen de offerte inhoudelijk moet beoordelen. Het is dus niet van belang dat de ene inschrijver betere referenties en een hogere omzet heeft dan een andere inschrijver. Als de referenties en de omzet voldoen aan de gestelde eisen, dan is dat afdoende.
  4. Het is een relatief snelle procedure van minimaal 52 dagen dan wel minimaal 40 dagen ingeval van elektronisch ter beschikking stellen van het beschrijvend document.