aanbestedingen in brabant

Aanbestedingen in Brabant

Roges voert openbare (Europese) aanbestedingen uit voor werken, leveringen en diensten. Wij doen aanbestedingen in brabant.

Hoe werkt het?

aanbesteden betekent dat bedrijven de mogelijkheid krijgen om mee te dingen naar een opdracht van Roges . Voor bedrijven garandeert dit systeem van aanbesteden openheid bij de gunning van opdrachten en gelijkheid van kansen. Voor Roges betekent dit dat ze, afhankelijk van het criterium (economisch meest voordelige inschrijving of laagste prijs) de meest geschikte partij kan kiezen op basis van vooraf aangegeven criteria.

Criteria bij aanbestedingen

Aanbestedingen vergen van de gemeente en van geïnteresseerde bedrijven een zorgvuldige voorbereiding. De aanbesteder (Roges) stelt eisen waaraan de inschrijver (het bedrijf) en de offerte moeten voldoen. Dit zijn de selectie- en gunningcriteria, die vooraf duidelijk bekend  gemaakt zijn.

 

Wat is een aanbesteding?

Aanbesteden is het in de markt zetten van een (overheids)opdracht. Ondernemers kunnen daarop inschrijven door een offerte in te dienen (de inschrijving). Boven een bepaalde drempelwaarde zijn overheidsinstellingen verplicht een opdracht aan te besteden en moeten ze ook een van de voorgeschreven aanbestedingsprocedures volgen. Commerciële instellingen hebben die verplichting niet, maar besteden hun opdrachten steeds vaker aan. Zij organiseren steeds vaker een procedure van offertevergelijking die het karakter heeft van een aanbesteding en waarop de aanbestedingsregels van toepassing kunnen zijn.

Waarom zou je aanbesteden?

Bij een aanbesteding gaan inschrijvers met elkaar in concurrentie. Zo kunnen opdrachtgevers voor de laagste prijs of de economisch meest voordelige inschrijving kiezen op basis van de prijs-kwaliteitverhouding. Een ander doel van aanbesteden is om alle geïnteresseerde partijen een gelijke kans te geven de opdracht te verkrijgen.

 

Aanbesteding in brabant