Nieuwjaarswens 2017

Soms word je opeens geplaatst voor een situatie die onomkeerbaar is en waar je helemaal niets aan kunt doen. Dan is de enige manier om iets dergelijks een plaats te geven het te delen met anderen en samen een nieuwe situatie te creëren. Die is dan weliswaar geen oplossing voor het ontstane feit en kost ook enige tijd, maar draagt wel het perspectief van iets waardevols in zich.
Bij deze ervaring, die mij in de eerste week van dit nieuwe jaar overviel, moest ik ook denken aan twee interpretaties van dezelfde (kwaliteits)formule:

 

Q = F.T∞ ,

 

qualité, c’est frapper toujours: kwaliteit is voortdurend elkaar verrassen (positief, wel te verstaan) in plaats van: kwaliteit moet als het ware voortdurend afgedwongen worden (frapper in de betekenis van slaan).

Vaak werden we in het vorige jaar en ook meteen al in dit nieuwe jaar – het jaar was nog maar twee uur oud – onaangenaam verrast. Waar gaan we onze energie in steken? In repressie, meer van het oude of in de creatie van een nieuwe situatie, verwachtingsvol en aantrekkelijk?

 

In onze sector gaan we steeds meer de koers verleggen naar samenwerking om een nieuwe orde tussen vrager en aanbieder tot stand te brengen. Dat is goed en vergt de opbouw van vertrouwen. Dat lukt alleen als je bereid bent oude beelden te vervangen door nieuwe en elkaar met andere ogen te zien. Dan is het zaak om niet alleen maar de onmogelijkheden van de ander te zien, maar juist om ons open te stellen voor zijn talenten. Daar kunnen we immers iets mee.

 

Ik wens iedereen veel geluk en voorspoed in dit nieuwe jaar, waaronder het vermogen om elkaar te binden en te boeien, maar dan moet je niet alleen maar zien, maar even de moeite nemen om echt te kijken………………………………………………

Afbeelding bij blog nieuwjaarswens 2017