Waarom betalen voor inefficiency?

In de bouwsector zijn we er onderhand wel uit. De koers – die van integrale bouwopdrachten – lijkt steeds minder aan discussie onderhevig. Geen compromis, maar een richting waar we allemaal echt tevreden over kunnen zijn. We zijn dan ook toe aan het zetten van echte stappen. Hoe sneller hoe beter, want die stappen leveren tijd en geld op. En de sleutel ligt bij u, opdrachtgever.

 

Want, wist u dat:

•             van elke euro die u in traditionele bouwprojecten investeert er € 0,40 niet in het bouwproduct terecht komt, maar nodig is om dit product te maken (productiekosten)?

•             Er werkvormen zijn waarbij van elke euro maar € 0,30 nodig is voor productiekosten?

•             U met deze werkvormen dus per euro meer overhoudt om te kunnen investeren in onder meer duurzaamheid?

•             Deze verbetering absoluut niet ten koste gaat van uw regie van het bouwproces?

•             Het onvermijdelijk is dat – als de bouwsector veel meer op deze nieuwe wijze wordt bevraagd en uitgedaagd – € 0,30 nog verder kan zakken naar € 0,25 of zelfs € 0,20?

•             U dit resultaat alleen kunt bereiken als u een andere, nieuwe bouwvraag stelt?

•             Roges u kan helpen om deze nieuwe vraag succesvol in de markt te zetten?

 

Procesefficiency is geen droom, maar inmiddels realiteit. Weiger voortaan om inefficiency mee te financieren. Het kan beter, en ook op uw project.

 

Beste bouw-opdrachtgever

Bouwen is voor niemand een routineklus. Vanuit zijn professionele achtergrond kan iemand wel in mindere of meerdere mate met bouwen te maken hebben. De incidentele bouwheer is echter per definitie een niet-professionele opdrachtgever. En dat mag. Want die is nodig voor de optimale werking van zijn eigen processen. Voor hem geldt: probeer geen professionele bouw-opdrachtgever te worden, huur er een in. Een deskundige die namens de opdrachtgever als gedelegeerd opdrachtgever mag optreden. Omdat hij de bouwsector goed kent.

 

Zo een professionele opdrachtgever is Roges. Onafhankelijk van al die partijen die nodig zijn om te ontwerpen, te bouwen en om de daarvoor benodigde processen te sturen. Uitgerust met een grondige, actuele kennis van de sector, die weet wat er te koop is en daarop een uitgekiende inkoopstrategie heeft afgestemd: High Performance Tendering® (HPT).

 

Roges haalt voor u het beste uit de bouw. Uw projectresultaat: beter, sneller, goedkoper en zonder ‘gedoe’ achteraf. Volledig transparant, alert en met vooruitziende blik. U wordt volledig ontzorgd, maar blijft helemaal in control. Roges beperkt haar eigen inspanning tot een werkbaar minimum: wat niet nodig is hoeft u ook niet te betalen. In haar processturing laat Roges alle betrokken partijen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en houdt ze hen er ook aan. Dus: geen omvangrijke begeleiding teneinde ‘al die kikkers in de kruiwagen te houden’. Maar een lean and mean begeleiding gebaseerd op het toedelen van verantwoordelijkheden daar waar ze thuis horen: de opdrachtgever formuleert zijn (functionele) behoefte, de opdrachtnemer bedenkt een technische oplossing en realiseert deze. Krachtig in zijn eenvoud, altijd verrassend in zijn uitwerking: meer voor minder.

 

Alle integrale bouworganisatievormen, van Design&Build (D&B) tot Industrieel Flexibel en Demontabel bouwen (IFD), zijn mogelijk binnen HPT. Een van de laatste voorbeelden is de uitbreiding van het Beatrix College, ontwikkeld en gerealiseerd binnen de bouworganisatievorm D&B. Kijk naar het interview met een van de opdrachtgevers van het Beatrix College en de architect. Nog meer woorden zijn overbodig, de praktijk bewijst.

 

High Performance Tendering®(HPT)

 

Het inrichten en uitvoeren van een inkoopproces voor het verkrijgen van een bouwwerk met de hoogste kwaliteit (o.m. in termen van financierbaarheid, toekomstbestendigheid, duurzaamheid en onderhoud): de hoogste prestatie voor de laagste exploitatielast. Hierbij wordt op basis van een in hoofdzaak functioneel vraagpakket gezocht naar de beste aanbiedersoplossing. Deze oplossing moet geboden worden binnen een door de vrager vooraf bekend gemaakt investeringsplafond (knock-out gunningcriterium). HPT betekent een ommezwaai in de aanbestedingspraktijk: niet langer is de prijs maatgevend voor concurrentie, maar de kwaliteit. HPT doet een appel op het onderscheidend vermogen van aanbieders en is daarmee een aanjager van innovatie.

 

roges.nl