Herontwikkeling Mauritshof Klundert

Bovenaanzicht Mauritshof

 

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Nieuwbouw Beatrix College

  • Opdrachtgever: Beatrix College Tilburg
  • Uitbreiding (2.640 m2) al langer noodzakelijk a.g.v. groei in aantal leerlingen.
  • Volgens het leshuis-principe; de aanvulling geldt HAVO (zie voor verdere informatie de website van het Beatrix College).
  • Ook hier wordt een hoog ontwikkel- en bouwtempo in een D&B-contractvorm gehanteerd: van ‘niets’ tot ‘de sleutel in de voordeur’ in 14 maanden.
  • Constructieve inzet door de vergunningverlenende instantie, de gemeente Tilburg.
  • Oplevering voorzien per begin augustus 2013.
  • Q-team o.l.v. Roges: Architecten en|en EindhovenArchimedes Bouwadvies EindhovenNobel Advies Broekhuizen.
  • Opdrachtnemer: Verlaat Uden.

Tilburg  wk 20 (13-05-2013) 002 (1)

 

Door op de foto te klikken wordt u doorgelinkt naar de voortgang van de werkzaamheden via de website van het Beatrix College.

Nieuwbouw Reeshof College geopend

Reeshof-College-62

 

Wat de opdrachtgevers er zelf van vinden

Op de website van Roges staat een interview met Fred van der Westerlaken en Niek Bootsma, opdrachtgevers voor het nieuwe Reeshof College. In dit filmpje vertellen zij over hun ervaringen met de bouw van de school via het D&B-bouwen en het High Performance Tendering (HPT)-principe van Roges.

PlatformEMVIbouw (B&U en Infra)

In aansluiting op de inwerkingtreding van de nieuwe aanbestedingswet zijn voorbereidingen gestart m.b.t. de oprichting van het PlatformEMVIbouw (zie ook roges.nl). Dit platform beoogt opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouwsector vertrouwd te maken met de toepassing van integrale opdrachtvormen die op een goede wijze invulling geven aan het gunningscriterium EMVI.

 

PlatformEMVIbouw is te beschouwen als het kennis- en marktcommunicatie-instrument van Stichting Roges (analoog aan de formule van Stichting rondom GWW, zie hiervoor). Middels een uniek aanbod aan opdrachtgevers brengt Roges haar projecten in dit platform. Ook andere projecten zijn van harte welkom.

 

Uw eventuele belangstelling voor dit platform kunt u al kenbaar maken bij Stan Vermeulenstan.vermeulen@roges.nl.