Nieuwsbrief maart 2012

Met deze mail ontvangt u de nieuwsbrief van Stichting Roges.

Stichting Roges op LinkedIn en Twitter
Bouwprocessen, bouworganisatie- en contractvormen. De kracht van de vraag. Het onderscheidend vermogen van het aanbod. Dáar houdt Roges zich mee bezig. De bouwpraktijk is onmiskenbaar in ontwikkeling gekomen. U wilt toch niets missen?

linkedin.jpg                        twitter.jpg

Verdere oriëntatie is heel eenvoudig. Via een klik op de afbeeldingen hierboven kunt u zich aanmelden (u heeft hiervoor wel een LinkedIn- of Twitteraccount nodig).

 

 • HPT compleet
  Integraal inkopen: High Performance Tendering
  Uit de achterliggende praktijk heeft Roges een inkoopproces ontwikkeld:
  High Performance Tendering. In het laatste kwartaal van 2011 heeft Roges middels een drieluik op LinkedIn de principes van HPT nader toegelicht. De reacties hierop waren zonder uitzondering positief; het Statement van Roges over de realiteit van het bouwen op ons Youtubekanaal is inmiddels meer dan 1400 keer bekeken. Het leek ons goed het drieluik (maar dan in één keer compleet) in deze nieuwsbrief op te nemen.
 • HPT in de media
  Inmiddels is High Performance Tendering ook in de media niet onopgemerkt gebleven. In deze nieuwsbrief leest u het antwoord van Stan Vermeulen op de vragen over HPT in een interview door Gemeente.nu. In het artikel dat onlangs in Service Magazine
  verscheen, worden de principes van HPT nader toegelicht.
  HPT - Kwaliteitsimpuls voor de bouw (124 x 124).jpg
 • Integraal inkopen-praktijkgerichte cursus
  Om nader kennis te maken met integraal inkopen heeft Roges hiervoor een in-companycursus ontwikkeld.  Interactief, praktijkgericht, bij u op locatie georganiseerd als lunch- of spitsuurbijeenkomst. Meer hierover leest u verderop in onze nieuwsbrief

“Wat maakt uw opdrachtgever gelukkig?”

Innovatieve ondernemer laat vraagzijde te vaak links liggen

Stan Vermeulen

Vooruitstrevende aannemers innoveren op basis van een innovatieve klantvraag. Ondernemers die antwoorden verzinnen terwijl de vraag niet duidelijk is, slaan de plank faliekant mis, vindt Stan Vermeulen, directeur van stichting Roges. “Eerst luisteren naar wat een klant gelukkig maakt. En niet te moeilijk denken.”

 

Verschenen in: Aannemer, juni 2007

 

Het complete woud aan creatieve concepten en ideeën ten spijt. Het zijn door de branche bedachte mogelijkheden van innovaties, waar de klant helaas maar weinig van snapt. Potentiële opdrachtgevers worden graag bestookt met informatie en mogelijkheden. “Maar de vraag welk product hen nu gelukkig maakt, wordt niet zo vaak gesteld”, constateert Vermeulen. Volgens de directeur van de nieuwbakken stichting stagneert innovatie in de bouw doordat het initiatief te veel aan de aanbodzijde ligt. Met Roges wil hij opdrachtgevers onafhankelijk en belangeloos gaan bijstaan hun vraag naar vernieuwingen in de bouw te concretiseren. De hier opgedane praktijkervaring komt voor de branche beschikbaar. Aannemers op hun beurt hebben in Vermeulens ogen nog een flinke weg te gaan in hun klantbesef, maar dienen de focus nadrukkelijk te verleggen om de veranderde klant te behouden. “De marketingcompetentie in de branche is onderbelicht.”

 

De traditionele aannemer weet niet wat zijn klant wil?

Het gaat om het perspectief. Traditionele aannemers redeneren graag vanuit ‘wat ze kunnen’ en ‘wat ze gemaakt hebben’. Maar vraag je eens af wat de vrager wil. Natuurlijk blijft er altijd vraag naar capaciteitsaanbieders. Maar die maakt zich in de vertaalslag naar de specifieke klantwens afhankelijk van anderen en zal meer toeleverancier worden in een geregisseerd proces. De nieuwe klant durft weer echt opdrachtgever te zijn. Die conformeert zich niet langer aan wat de uitvoerend aannemer te bieden heeft. Zijn vraag, zijn bouwwens staat centraal. De aannemer zal het zich niet meer kunnen veroorloven zich te concentreren op enkel bouwen; die moet een steun en toeverlaat zijn in de ontwikkeling van die bouwwens. Of het nu een dakkapel of een ziekenhuis is.

 

Wat is er mis met de vele innovatieve concepten die de branche kent?

Een deel is als reactie op onder meer de bouwenquête ontwikkeld. ‘We moeten iets’, leefde in de branche. Maar innovatie vanuit jezelf is niet de oplossing, omdat het een zelfverzonnen antwoord op een onbekende vraag is. Aannemers die gehoor geven aan het innoveren om het innoveren, doen hun opdrachtgevers tekort. Een innovatie gaat kapot als het te projectspecifiek is.

 

Wat zou een bouwondernemer in zijn visie en missie moeten meenemen dan?

Echte groeimogelijkheden ontstaan voor aannemers die hun heil zoeken in complete dienstverleningspakketten, vooral op de professionele markt. Zorgeloos van ontwerp tot onderhoud. Ook op de particuliere markt zoeken mensen tegenwoordig het liefst een aannemer die ‘ontzorgt’. Die ook de detaillering en vergunning regelt, die ook na oplevering contact houdt over onderhoudsklusjes. Dit geeft niet alleen mogelijkheden voor extra business, maar is vooral een gepast antwoord op de vraag van de klant. Die hoeft geen technische specificaties of stuksprijzen in zijn offerte, als hij de garantie krijgt voor een zorgeloos bouwtraject voor een eerlijke prijs.

 

Is dat écht innovatie voor onze MKB’er?

Mijn aanbeveling zou zijn: niet te moeilijk denken. Een perfecte oplevering is de beste vorm van relatiemanagement. Een klantgerichte en innovatieve benadering is ‘low hanging fruit’, dat zit in kleine dingen die voor het grijpen liggen. Een goed kennismakingsgesprek voor de offerte, een telefoontje na oplevering. Ander voorbeeld: we accepteren blijkbaar met zijn allen dat planningen nooit kloppen. Waar komt dat vandaan? De aannemer die simpele afspraken nakomt, prestatiegaranties geeft en zijn oren open houdt, onderscheidt zich pas echt. Daar hoef je echt geen flitsende conceptwoningen voor te ontwikkelen.

 

pdf Download interview 1019.60 Kb

‘Functioneel aanbesteden vraagt lef van opdrachtgevers’

Nieuwe stichting wil afrekenen met traditioneel denken

Stan Vermeulen

”Opdrachtgevers blijven bestekken voorkauwen en bouwprojecten gunnen aan de laagste aanbieders. Onbegrijpelijk, vindt Stan Vermeulen die met zijn nieuwe stichting Roges definitief wil afrekenen met het traditionele denken: “Ik wil opdrachtgevers blij maken met een passende uitvraag.”

 

Verschenen in: Cobouw, augustus 2007

 

Roges is het Latijnse woord voor ‘moge u vragen’ of ‘ik hoop dat u vraagt’. Vermeulen heeft het liever over ‘vraag maar raak’, want vragen doet de markt toch wel. Nee, hem gaat het om de manier waarop traditioneel georiënteerde opdrachtgevers (onderwijs, woningbouw en zorg) uitvragen. Naar zijn idee gebeurt dat nog te veel aanbod gestuurd. De wil mag er dan zijn, de weg blijft uit. Een van de redenen waarom Vermeulen een stichting oprichtte.

 

“Verandering van het bouwproces is noodzakelijk, zoveel is de gehele bouwsector na de bouwenquête wel duidelijk. Maar ondanks verschillende initiatieven en nieuwe vormen van aanbesteden, houden opdrachtgevers vooral vast aan een traditionele manier van denken. Dat is een donkere wolk die nog steeds boven het bouwproces hangt. Wij willen die wolk verdrijven.”

 

Koorddansen

De nieuwe stichting begeleidt opdrachtgevers in hun vraagproces tot het moment dat het bouwcontract getekend is. Met de opdrachtgever formuleert Vermeulen een ‘aantrekkelijke’ vraag. “De vrager moet al zijn wensen uitspreken, hij heeft verstand van zijn eigen primaire processen. Wat wil hij met het gebouw? Wat moet hij er in kwijt? En natuurlijk mag hij aangeven wat hij mooi vindt.”

 

Volgens Vermeulen biedt zijn aanpak aannemers meer innovatie- en specialisatieruimte. En belangrijker nog, tevreden opdrachtgevers. “Het traditionele bouwproces is als koorddansen zonder net. Het uitschrijven van overwegend technische vragen en uitgebreide bestekken levert onvolmaakte bouwwerken op én – paradoxaal genoeg – teleurgestelde opdrachtgevers.”

 

Functioneel aanbesteden vraagt lef van opdrachtgevers en veel overtuigingskracht van de stichting. Zoveel hebben de voorbije jaren wel geleerd. “Opdrachtgevers hebben nog steeds het idee dat ze aannemers in de gaten moeten houden. Ook de trage bouwsector zelf remt concrete vraagverandering af.”

 

Vlees

Vermeulen is er van doordrongen dat verandering tijd kost en wil niet met het beschuldigende vingertje wijzen. Omdat de markt zelf ook debet aan het probleem is, hoopt hij op steun van bouwbedrijven. “Opdrachtgevers weten niet wat er te koop is. De sector zelf heeft dat ook nooit goed onder woorden kunnen brengen. Instituten als PSI Bouw en de Regieraad kennen de meesten in opdrachtgeverskringen niet.”

 

Verantwoordelijkheid is een sleutelwoord in het verhaal van Vermeulen. In een traditioneel bouwproces ligt de verantwoordelijkheid te veel op het bordje van de opdrachtgever, meent hij. “Een ‘uvraagt- wij-draaien-aannemer’ gedraagt zich passief of reactief en hoeft geen verantwoordelijkheid te nemen. Opdrachtgevers beseffen dat onvoldoende. Door gebrek aan vertrouwen knabbelen ze aannemers het vlees van de botten met als gevolg dat aannemers op zoek gaan naar gaten in het bestek. Vraag en aanbod worden zo nooit op elkaar afgestemd.”

 

Spin

De opdrachtgever als spin in het web, gevangen in zijn eigen technische vraag. Vermeulen adviseert opdrachtgevers risicoanalyses te vragen van aannemers. Bovendien moeten inzendingen op prijsvragen met respect worden beloond.

 

Het komende jaar hoopt Vermeulen tien vraagprocessen te kunnen begeleiden. Meer is vooralsnog niet reëel. “Uiteindelijk hopen we op positieve verhalen die via mondtot- mondreclame de ogen van meerdere opdrachtgevers zullen openen.” Niet dat Vermeulen zich zelf beschouwt als één of andere wereldverbeteraar. Een soort van roeping dan? “Ja, dat zou je kunnen zeggen. Met een overtuiging kun je dingen in beweging zetten. Ik sta voor een goed product en zeg; ‘opdrachtgever. U kunt uzelf blij maken. Denk goed na over een passende uitvraag en u wordt blij van bouwen. Kortom Roges. ‘Hoe had u het graag gehad?”

 

Stichting Roges

Stan Vermeulen (52), oprichter van de stichting Roges studeerde in 1979 af aan de TU Eindhoven. Vanuit Berkel-Enschot begeleidt de stichting opdrachtgevers op het gebied van aanbesteden. In de filosofie van Roges draait alles om een functionele vraagstelling, waarbij aannemers in de gelegenheid worden gesteld om hun expertise in te zetten en zelf oplossingen aan te dragen. Als directielid van HEVO, tot dus verre zijn laatste werkgever, had Vermeulen al bijzondere aandacht voor een veranderende vraagontwikkeling. Dit kwam tot uiting binnen een door hem aangestuurd centrum voor bouwproces en innovatie, dat opdrachtgevers adviseerde op het gebied van aanbesteden. Omdat vraagontwikkeling te kunnen objectiveren, richtte Vermeulen op 26 januari dit jaar de stichting Roges op. Opdrachtgevers betalen Roges voor zijn diensten. Daarnaast wordt de stichting op dit moment gesteund door HEVO, Kuipers installatie en Deerns Raadgevende Ingenieurs. Vermeulen streeft naar een bredere ondersteuning vanuit de gehele bouwkolom.

 

pdf Download interview 629.07 Kb

Innovatie in de bouw? Vrager, u bent aan zet!

Stan Vermeulen

Tijden veranderen. Van de bouwsector wordt – zo lijkt het – een andere bedrijfsvoering verwacht: proactieve inzet van expertise, gericht op markten en klanten, met ‘toverwoorden’ als integraal, transparant, resultaat-gericht. Echter, wie spreken deze nieuwe verwachtingen uit?

 watch movie Inside Out now

Verschenen in Facility Management Magazine, november 2007

 watch movie Inside Out now

Intermediairs zoals de Regieraad Bouw, PSIBouw en andere kennisorganisaties! Opdrachtgevers? Nog onvoldoende!
En als opdrachtgevers niet op deze nieuwe manier gaan vragen, ontstaat er geen ‘deal flow’ en zullen
verbeteringen hun experimentele status niet ontgroeien.
Verbeteren/innoveren blijft dan voorbehouden aan de ‘happy few’, zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde. Veel ondernemingen in de bouwsector zijn inmiddels doordrongen van cheap oakleys sunglasses het belang van procesverbetering en steeds meer ondernemingen willen het graag in de praktijk brengen. Dit doet wel een beroep op opdrachtgevers om anders met hun huisvestingsvragen om te gaan en afstand te nemen van de traditionele werkwijze:
met een programma van eisen en tekeningen onder de arm op zoek gaan naar de aanbieder met de laagste prijs. Het is veel effectiever om op basis van je wensen (bijvoorbeeld Life Cycle authentic nfl jerseys Management (LCM), waarin nadrukkelijk het verband tussen ontwikkelen, realiseren en beheer en onderhoud wordt gelegd) op zoek te gaan naar een aanbieder die op een eigentijdse en creatieve manier invulling geeft aan die wensen. Veel aanbieders zijn er inmiddels wel van overtuigd dat het toepassen van innovatieve processen veel kan opleveren.
Maar als opdrachtgevers niet vragen om eigentijdse processen, kunnen bouwondernemingen ze natuurlijk niet zomaar toepassen!
Wat moet er dan gebeuren? Een onafhankelijke intermediair creëren – de stichting Roges – en verder komen dan de rol van inhoudsdeskundige (zoals kennisorganisaties), die vooral ‘anderen’ het werk laat doen. Vervolgens ‘vakidioten’ rekruteren die staan te trappelen om hun talenten te ontplooien. Daarna contact maken met vragers en hen uitdagen om andere vragen aan de sector
te stellen. Voor facility managers – de échte gebruiksdeskundigen – moet het gefragmenteerde bouwproces toch een doorn in het oog zijn. Waarom niet gevraagd naar aanbiedingen gebaseerd op het principe van Total Cost of Ownership (TCO)?
Het doel van Roges (Latijn cheap nfl jerseys voor: moge u vragen) is het ontwikkelen van de ‘perfect match’ tussen vraag en aanbod:
de klant ‘verrast’ de aanbieder met fake oakleys een innovatieve vraag, de aanbieder ‘verrast’ de vrager met een innovatief
antwoord. De innovatieve vraag is misschien wel het domein van de facility managers. Immers, algemeen wordt een te grote afstand geconstateerd tussen de aanbieder en de eindgebruiker, en juist de wetenschap van dit eindgebruik is bij facility managers in goede handen.
Men kan nog zoveel boeken en rapporten schrijven, maar de beste manier om innovatie te bevorderen is door cidade het in de praktijk te brengen. De innovatieve projecten die we nu en in de toekomst realiseren zullen hopelijk voor de nodige olievlekwerking zorgen en zo een bijdrage leveren aan vernieuwing in de sector. Alleen díe procesinnovaties zullen ontwikkeld worden die zowel voor vragers als voor aanbieders extra meetbare rendementen opleveren. Alleen dan zijn de aanvullende innovatiekosten (de kost Wholesale Jerseys gaat immers voor de baat uit) te financieren, ook zonder de hulp van (tijdelijke) kennisorganisaties. Pas dan bewijst de sector volwassen te zijn! Aan deze groei naar volwassenheid levert Roges graag haar bijdrage.

 watch movie Inside Out now

download_column_stan_vermeulen