Relaties onderzoeken/platforms procesvernieuwing

Stichting Roges bewijst dat het anders kan. High Performance Tendering is het resultaat van jarenlang onderzoek en bestudering van diverse aanbestedingsmodellen. High Performance Tendering is een model dat daadwerkelijk het criterium kwaliteit doorslaggevend maakt en waarbij het budget een gegeven is. Een dergelijk onderzoek behoort tot de kernpunten van het bestaan van de stichting.

 

Samenwerking in onderzoek en deelname platforms

Roges zoekt in zijn studies en onderzoek regelmatig de samenwerking op met diverse partijen en manifesteert zich daarbij onder meer via platforms. De relaties van Roges met betrekking tot het initiëren van onderzoek naar en deelname aan platforms in het kader van procesvernieuwing zijn:

 

ONDERZOEK – INITIATIEFNEMER

 

1. DBFMO in de Zorg – PSIBouw

 

2. EMVI en Duurzaamheid – RRBouw

 

3. Evaluatie Elizabethpark Etten-Leur – WEL

 

4. Keuzecriteria van opdrachtgevers voor

integrale bouworganisatievormen – Roges

 

5. LBC (be)loven en (ge)bieden – PSIBouw

 

6. LBC Rendement – PSIBouw

 

7. SBR Tools – SBR

 

8. Verkenning Bouwmeestercontract – OMO

 

9. Wegwijs in het aanbodparadijs – RegieRaad Bouw

 

PLATFORMS – INITIATIEFNEMER 

 

1. Convenant MKB Rijnmond/IGWR Rotterdam

Rijnmond/PSIBouw – Platform MKB Rijnmond/PSIBouw

 

2. Werkgroep Gunnen op Waarde – PSIBouw/CROW

 

3. Werkgroep Partnership Scholenbouw – SCS

 

4. Platform Innovatief Opdrachtgeverschap (IOG) – TNO

 

5. Redactieraad BouwIQ – Aeneas

 

 

De volgende partijen zijn betrokken bij een of meerdere onderzoeken/platforms waaraan Roges haar medewerking verleent (of verleend heeft): klik op de Lijst samenwerkende partijen Roges voor een overzicht.