Reframe Housing

Op 15 april 2014 vond het congres Reframe Housing plaats. De organisatie was in handen van de NBvT. Reframe Housing is een platform, met als partners de NBvT, TUe, Centrum Hout, Aedes, SBRCUR en Stichting SlimBouwen.

 

 
Inspirator voor dit congres was Jos Lichtenberg, hoogleraar Productontwikkeling Building Industry TU Eindhoven, met zijn artikel ‘de bouw in de sandwich’ (zie www.reframehousing.nl). Op basis van zijn essay werd een zevental platforms ingericht vanuit het centrale thema: de ontmoeting van vraag en aanbod. Roges mocht het zesde platform ‘De nieuwe uitvraag’ verzorgen.

 

 
Na afloop werd getracht conclusies te trekken. Daarover binnenkort meer. Dit congres pretendeert namelijk geen eindpunt doch een begin te zijn. Uit het platform van Roges kwam een – ietwat confronterende – conclusie naar voren. De aanbodzijde is niet in staat het over een voorkeursrichting eens te worden. Zij kan de vraagzijde niet vertellen wat verstaan moet worden onder ‘het beste uit de bouw’. Wat verwachten we dan van de vraagzijde? Dat die wel weet hoe het moet en dus weet wat ze kan/mag/moet vragen?

 

 
Afijn, hier is het laatste woord nog niet over gezegd, zoveel is wel duidelijk. Hou de website van Reframe Housing en de praktijk van Roges maar in de gaten.

 

 

Reframe Housing