Platform EMVI Bouw en Stichting Roges rondom GWW

In het verleden is al meerdere keren melding gemaakt van het initiatief om tot een PlatformEmviBouw te komen. Door samenwerking met Stichting rondom GWW binnen de contour van het convenant tussen het MKB en de gemeente Rotterdam is de bedoelde praktijk van het platform ‘werkende weg’ ontstaan: kennisontwikkeling en –deling op het gebied van aanbestedingspraktijk in de bouwsector, meer in het bijzonder de ontwikkeling van geschikt instrumentarium rondom EMVI-aanbestedingen.

 

 
Stichting rondom GWW is ontstaan om het hiervoor beschreven convenant een bredere toepassing te geven en continuïteit in de samenwerking te faciliteren tussen – in dit geval – de gemeente Rotterdam en het – regionale – MKB. Door partijen wordt nadrukkelijk gewezen op het open karakter van de samenwerking. Toetreding is niet voorbehouden aan de MKB-bedrijven van het Platform Rijnmond of de gemeente Rotterdam. Andere MKB-bedrijven en gemeenten zijn welkom.

 

 
Inmiddels dient zich concrete belangstelling aan. Uw eventuele belangstelling kunt u kenbaar maken bij Stan Vermeulen: stan.vermeulen@roges.nl