Met mopperen onszelf op een hoger plan brengen?

Laatst nog maar eens vernomen dat wij een land van mopperaars zijn. En dat terwijl wij – mondiaal gezien – alleen maar tevreden mogen zijn. In de lijstjes van levensverwachting, tevredenheid over ons bestaan, arbeidsproductiviteit, sociale voorzieningen, export, financiële betrouwbaarheid, etc. behoren we steevast tot het ‘linkerrijtje’ (om maar eens een voetbalbegrip te gebruiken).

 

Waarom dan dat ‘gesomber’? Ik beschouw mopperen vooral ook als een uiting van een kritische geest. Van een drive om zaken eerst aan de kaak te stellen, om daarna aan te pakken en te verbeteren. En díe interpretatie van mopperen klopt dan veel beter met onze goede rapportcijfers: ‘luctor et emergo’, zoiets. Crisis? Wat nou crisis. De crisis, dat zijn we zelf! Ons financieel-economische bouwwerk hebben we zelf bedacht. Als dat op punten minder functioneert? Doen we het toch gewoon anders.

 

Neen, overheid: mensen voorhouden dat ze iets meer risico moeten nemen en gewoon die nieuwe auto moeten aanschaffen werkt niet. Het is volstrekt ongeloofwaardig als je zelf niet bereid bent het goede voorbeeld te geven. Diezelfde overheid heeft de laatste tijd de mond vol van bezuinigen (lees: lastenverzwaring voor burgers). Er is een houding ontstaan van wachten en als we allemaal blijven wachten en op onze handen blijven zitten, gebeurt er niets. Resultaat? Oplopende werkloosheid en daarmee een neerwaartse spiraal. Want welke werkloze koopt er nu een nieuwe auto?

 

Laten we met elkaar maar eens echt gaan mopperen over al die verhalen van ‘minder van hetzelfde’. Daar schieten we niets mee op. Dat moet de wereld uit. Niet minder van hetzelfde, maar anders. We hebben behoefte aan hervormingen. De nieuwe aanbestedingswet is zo’n hervorming. En ik hoop dat daarover geweldig gemopperd gaat worden. En dan vooral over het feit dat het nieuwe gunningscriterium van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) in de nieuwe regelgeving wel verplicht gesteld, maar niet geïnstrumenteerd is. Dat is zo’n beetje hetzelfde als een rijexamen afnemen zonder erbij te vertellen wat verkeersregels zijn.

 

Er zullen dan ook kritische geesten opstaan die in hun gemopper de energie zullen vinden om deze instrumentatie aan te gaan pakken. Juist de afwezigheid van de instrumentatie van EMVI is een mooie kans om nu eens echt verstandig in te gaan kopen. Inkoppen die voorzet, want zo is het verplicht stellen van EMVI ook bedoeld. Al die transities die momenteel in de bouwsector rondwaaien (en we hebben al zoveel wind tegen) zijn evenzovele zinvolle selectie- en/of gunningscriteria: herbestemming (i.p.v. nieuwbouw), exploitatie (i.p.v. investeren), integratie (i.p.v. fragmentatie), gecombineerde expertise in teams (i.p.v. solistische eigen wijsheid) etc. Hoe? Roges nodigt u uit: roges.nl.