Gewoon, fatsoenlijk zaken doen

De nieuwe aanbestedingswet is op 8 november jl. gepubliceerd in het staatsblad. Natuurlijk zullen er nog wel wat amenderingen komen maar demissionair minister Verhagen was ten tijde van de publicatie optimistisch over de beoogde inwerkingtreding  van de wet per 1 januari 2013.

De ervaringen van de vraag- en de aanbodzijde in de bouwsector gingen altijd over proportionaliteit (geen onredelijke eisen stellen), over (zeer) hoge tenderkosten en over de beoordelingsarmoede in de verbinding van prijs en kwaliteit. Door de oogharen naar de meest in het oog springende veranderingen kijkend, komt een gevoel boven drijven van: hè, hè, we gaan eindelijk gewoon fatsoenlijk zaken doen:

 

  • We gaan elkaar niet (meer) onnodig op kosten jagen.
  • We gaan -zakelijk correct- een open boek zijn voor elkaar (transparant en objectief).
  • We gaan duidelijke criteria stellen.
  • We gaan de notie van de verbinding tussen prijs en kwaliteit nu echt concreet maken: het gunningscriterium EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) wordt verplicht.
  • We gaan geen verstoppertje spelen en uitleggen waarom ‘de beste’ gewonnen heeft (en dat is niet per definitie degene met de laagste prijs).

 

Gezond verstand breekt door, nu nog projecten waarop we dit verstand aan elkaar kunnen laten zien. Een goede vraag levert een goed antwoord: beter, sneller, goedkoper en zonder ‘gedoe’ achteraf. Dat is het lonkend perspectief van de nieuwe aanbestedingswet.

 

Er mag vertrouwen zijn dat we deze wendingen aan kunnen. Sterker nog, we mogen elkaar gaan inspireren tot meer dadendrang. Er zijn al onheilspellende verhalen genoeg. Verandering betekent beweging en beweging zal nodig zijn om te ontsnappen aan de grondtoon van een zwaarmoedig geworden sector. De timing is goed. We gaan deze bal inkoppen!

 

23 november 2012