“Extra venster op de aanbodzijde”

Niet aanbesteden op de laagste prijs maar op de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Veel opdrachtgevers, vooral voor projecten in het maatschappelijke vastgoed, zouden daarbij gebaat zijn. Het principe van EMVI is bekend; het wordt alleen erg weinig toegepast. Stan Vermeulen, directeur van de Stichting Roges (latijn voor ‘moge u vragen’) wil aan de hand van voorbeelden aantonen dat zowel aan de kant van opdrachtgevers als aan die van aannemers nog veel winst te behalen valt.

 

Bron: Podium 07, Ank Benko

 

Wat brengt u ertoe om, samen met Bouwend Nederland, pilots te zoeken van EMVI? 

“Ik geloof heilig in integraliteit, verantwoordelijkheid en resultaatplicht, zowel van de kant van opdrachtgevers als van de aannemers. Opdrachtgevers van maatschappelijk vastgoed, zoals scholen en ziekenhuizen, zijn zich er te weinig bewust van dat die drie-eenheid ook voor hen zou kunnen gelden Omdat die partijen slechts incidenteel opdrachtgever zijn, zijn ze zich niet bewust van wat de aanbodzijde voor hen kan betekenen. Ze varen hooguit op eerder opgedane ervaring. Dat is ook logisch, maar daardoor blijft er wel veel potentieel liggen.

 

Download hier het volledige artikel.