Strategische samenwerkingsrelaties

Stichting Roges werkt samen met diverse partijen die één of meerdere bepaalde belangen nastreven door middel van deze samenwerking. Als kern van de gezamenlijk ondernomen activiteiten geldt dat op basis van wederzijds gerespecteerde standpunten en ideeën, een sfeer wordt gecreëerd waarin in vrijheid en naar eigen inzicht vorm en inhoud gegeven kan worden aan de uitvoering van gezamenlijke initiatieven ten behoeve van een beter bouwproces.

 

Roges heeft strategische samenwerkingsrelaties met de volgende bedrijven:

Roges Facility

FACILITY KWADRAAT

 

Roges ITS Raalte

ITS RAALTE

 

Roges SBR

 

SBR

 

Roges Vitruvius Concultancy

VITRUVIUS CONSULTANCY

Relaties praktijk procesvernieuwing

Beter gebruik maken deskundigheid. De écht werkende oplossing is een omkering van de aanbestedingspraktijk. In plaats van vragen om de laagste prijs bij een beschreven kwaliteit, moeten opdrachtgevers gaan vragen om de beste kwaliteit bij een gegeven budget. Stichting Roges werkt samen met de volgende relaties met een bewezen praktijk op het gebied van uitvoeren van integrale opdrachten:

 

 

Roges Bam

 

 

Roges BVR Groep

 

 

 

Roges De Groot Vroomshoop

 

 

 

Roges Deerns

 

 

 

Roges Goldewijk

 

 

logo2 HMV (200 x 78).jpg

 

 

 

Roges Hodes

 

 

 

Roges Kuijpers

 

 

Roges Laride

 

 

 

Roges Van Ieperen

 

 

Relaties onderzoeken/platforms procesvernieuwing

Stichting Roges bewijst dat het anders kan. High Performance Tendering is het resultaat van jarenlang onderzoek en bestudering van diverse aanbestedingsmodellen. High Performance Tendering is een model dat daadwerkelijk het criterium kwaliteit doorslaggevend maakt en waarbij het budget een gegeven is. Een dergelijk onderzoek behoort tot de kernpunten van het bestaan van de stichting.

 

Samenwerking in onderzoek en deelname platforms

Roges zoekt in zijn studies en onderzoek regelmatig de samenwerking op met diverse partijen en manifesteert zich daarbij onder meer via platforms. De relaties van Roges met betrekking tot het initiëren van onderzoek naar en deelname aan platforms in het kader van procesvernieuwing zijn:

 

ONDERZOEK – INITIATIEFNEMER

 

1. DBFMO in de Zorg – PSIBouw

 

2. EMVI en Duurzaamheid – RRBouw

 

3. Evaluatie Elizabethpark Etten-Leur – WEL

 

4. Keuzecriteria van opdrachtgevers voor

integrale bouworganisatievormen – Roges

 

5. LBC (be)loven en (ge)bieden – PSIBouw

 

6. LBC Rendement – PSIBouw

 

7. SBR Tools – SBR

 

8. Verkenning Bouwmeestercontract – OMO

 

9. Wegwijs in het aanbodparadijs – RegieRaad Bouw

 

PLATFORMS – INITIATIEFNEMER 

 

1. Convenant MKB Rijnmond/IGWR Rotterdam

Rijnmond/PSIBouw – Platform MKB Rijnmond/PSIBouw

 

2. Werkgroep Gunnen op Waarde – PSIBouw/CROW

 

3. Werkgroep Partnership Scholenbouw – SCS

 

4. Platform Innovatief Opdrachtgeverschap (IOG) – TNO

 

5. Redactieraad BouwIQ – Aeneas

 

 

De volgende partijen zijn betrokken bij een of meerdere onderzoeken/platforms waaraan Roges haar medewerking verleent (of verleend heeft): klik op de Lijst samenwerkende partijen Roges voor een overzicht.