Rapport EMVI en Duurzaamheid

In opdracht van Bouwend Nederland heeft Roges een studie gedaan naar de mogelijkheden om de principes van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) op een rijtje te zetten en voor de markt toepasbaar te maken.

 

Het instrument EMVI is bij uitstek een vraag-issue (inschrijven volgens EMVI is alleen mogelijk als daaraan een EMVI-vraag vooraf gaat). Bouwend Nederland en Roges zijn het eens dat de sleutel voor procesvernieuwing in de bouwsector mede in handen ligt van de vraagzijde. Daarbij is het Roges ook steeds duidelijker geworden dat deze vraagzijde niet of nauwelijks spontaan in beweging komt, zij moet in beweging gebracht worden. Dit heeft te maken met het feit dat, alhoewel er belangstelling is voor de beloften van procesvernieuwing (gebaseerd op de reacties die Roges mocht ontvangen op het rapport ‘Wegwijs in het aanbodparadijs’), opdrachtgevers in de regel niet zelf de eerste stap willen of kunnen zetten.

 

 

 

 

Tools voor geïntegreerde bouworganisatievormen

Integrale processen, geen kwestie meer van ‘of’ maar van ‘wanneer’: nooit was de behoefte naar meer waar(de) voor je geld’ groter! De markt is er klaar voor? Dat moet nog blijken. Marketing, het verleiden van de opdrachtgever, het gebeurt nog maar nauwelijks.

 

De bal bij de klant leggen, die moet maar een andere vraag stellen? En research en developement dan als verantwoordelijkheid van de aanbodzijde? Het ontdekken van latente behoeften, de aansluiting naar maatschappelijke ontwikkelingen.

 

 

Evaluatie nieuwbouwplan Elisabethpark Etten-Leur

Terugkijkend op het traject van ontwikkelen en realiseren van het project ‘Elisabethpark’ te Etten-Leur is door Woonstichting Etten-Leur (WEL) de behoefte geuit om de uiteindelijke resultaten tegen het licht te houden van de ambities zoals deze zijn vastgelegd in het Plan van Aanpak van 2005 voor de aanbesteding.

 

 

Handleiding inkoopproces DBFM(O) in de zorg

In dit rapport wordt een vorm van PPS behandeld en wel de bouworganisatievorm DBFMO: Design Build Finance Maintain Operate.

 

Dit is een geïntegreerde bouworganisatievorm, waarbij de aanbesteder/vrager alle taken die hij wenst m.b.t. huisvesting en daaraan gerelateerde diensten door middel van één uitvraag op de markt brengt.