Prestatievraag biedt ruimte aan innovatie

In plaats van vragen om de laagste prijs bij een beschreven kwaliteit, doen opdrachtgevers er goed aan te vragen om de beste kwaliteit bij een gegeven budget. Met het budget als onwrikbaar uitgangspunt kunnen aanbieders vervolgens hun deskundigheid inzetten voor de kwalitatief beste aanbieding. Volgens Stan Vermeulen van Stichting Roges is de omkering van de aanbestedingspraktijk de ècht werkende oplossing.

Read more

LBC-rendement Veenendaal

Inleiding

Na de Quick-scan inzake toepassingsmogelijkheden van het Living Building Concept (LBC) voor bovengenoemd project, uitgevoerd door bureau M3V te Arnhem en afgerond in januari 2006, hebben de besturen van CSV en ROC A12 zich positief uitgelaten over bedoelde toepassing.

 

Beide besturen waren overtuigd geraakt van de toegevoegde waarde van het LBC-gedachtegoed ten opzichte van een meer traditionele procesbenadering.

 

 

LBC (be)loven en (ge)bieden

Het Living Building Concept vraagt van betrokken partijen vanaf het begin een andere benadering van de bouwopgave. Anders dan bij het traditionele bouwproces gaat het bij LBC om de voortdurende waardecreatie die leidt tot een continue iteratie tussen pakket en prijs: het loven en bieden derhalve. 

 

In de huidige nog jonge praktijk van het LBC is er nog niets bewezen, alles is nog een belofte, bovendien is het lastig gebleken oude gewoonten af te werpen: vraag en aanbod ademen nog het karakter van de gebiedende wijs: u vraagt, wij draaien.

 

 

Verkenning Bouwmeestercontract

Notitie n.a.v. initiërend gesprek opdrachtgever en opdrachtnemer (verslaglegging stichting Roges)

 

Initiatief voor dit gesprek is genomen door de opdrachtgever; inhakend op een inmiddels omvangrijke bouwpraktijk binnen de organisatie van de opdrachtgever zijn gedachten ontstaan omtrent de ‘ideale’ werkvorm inzake huisvestingsprocessen.

 

De opdrachtnemer heeft in het verleden de opdrachtgever uitgenodigd om zijn visie in deze te geven, een en ander in het kader van nieuw te ontwikkelen bedrijfsstrategieën als architectenbureau.