LBC (be)loven en (ge)bieden

Het Living Building Concept vraagt van betrokken partijen vanaf het begin een andere benadering van de bouwopgave. Anders dan bij het traditionele bouwproces gaat het bij LBC om de voortdurende waardecreatie die leidt tot een continue iteratie tussen pakket en prijs: het loven en bieden derhalve. 

 

In de huidige nog jonge praktijk van het LBC is er nog niets bewezen, alles is nog een belofte, bovendien is het lastig gebleken oude gewoonten af te werpen: vraag en aanbod ademen nog het karakter van de gebiedende wijs: u vraagt, wij draaien.

 

 

Verkenning Bouwmeestercontract

Notitie n.a.v. initiërend gesprek opdrachtgever en opdrachtnemer (verslaglegging stichting Roges)

 

Initiatief voor dit gesprek is genomen door de opdrachtgever; inhakend op een inmiddels omvangrijke bouwpraktijk binnen de organisatie van de opdrachtgever zijn gedachten ontstaan omtrent de ‘ideale’ werkvorm inzake huisvestingsprocessen.

 

De opdrachtnemer heeft in het verleden de opdrachtgever uitgenodigd om zijn visie in deze te geven, een en ander in het kader van nieuw te ontwikkelen bedrijfsstrategieën als architectenbureau.