High Performance Tendering: werken aan een nieuwe wereld, kom uit die jungle!

Laatst trof ik een opdrachtgever die mij vertelde van zijn kennismakingservaringen met bedrijven uit de bouwsector. Hij keek me daarbij wat vertwijfeld aan, dus nam ik er maar even rustig de tijd voor. Hij vertelde mij dat tal van bedrijven hem ongevraagd benaderden met de ene na de andere fantastische aanbieding. Hij betrapte zich er op dat hij zich steeds afvroeg wat een dergelijk aanbod voor hem zou kunnen betekenen. Het kwam er eigenlijk op neer dat hij zijn huisvestingsafwegingen probeerde te ‘wringen’ in het kader van het aanbod, voor zover hij dat aanbod kon doorgronden. Ik zei hem dat hij moest ophouden met deze zelfkastijding.

 

Op mijn vraag zei hij me dat hij het eigenlijk nog nooit had meegemaakt dat een bouwonderneming bij hem informeerde waar hij behoefte aan had. Kennelijk wisten ze dat al of hadden ze er geen belangstelling voor. Helaas moest ik hem vertellen dat dat niet zo verwonderlijk was.

 

Bedrijven in de bouwsector, legde ik hem uit, zijn gewend te reageren op zeer concrete vraagstellingen van klanten zoals hij. Vanuit hun jarenlange ervaring menen deze ondernemingen inmiddels wel te weten waar behoefte aan is: ze hebben immers jarenlang projecten gemaakt, en als zij het dan nog niet weten…. Dus komen ze met aanbiedingen, want in deze economisch zware tijden is het bekende ‘u vraagt, wij draaien’ niet meer voldoende voor continuïteit in de bedrijfsvoering.

 

Ze realiseren zich daarbij onvoldoende dat deze jarenlange ervaring gebaseerd is op vraagstellingen van gisteren. Er verandert momenteel veel in onze maatschappij en opdrachtgevers kunnen niet meer op de automatische piloot hun organisaties inrichten en faciliteren. Het moet anders, ze moeten denken aan morgen. Maar…. als je vraagt wat je vroeg krijg je wat je kreeg en dat is dus niet meer van deze tijd. Vragers en aanbieders in de bouwsector houden elkaar nog vaak gevangen in een vicieuze cirkel: er komt geen nieuw aanbod omdat er geen andere vraag wordt gesteld en er wordt geen andere vraag gesteld omdat er geen nieuw aanbod komt. Nietzsche wist het al: ieder stelt de vraag waarop men het antwoord al weet. We hebben dus kennelijk de neiging om naar de bekende weg te vragen.

 

Zolang opdrachtgevers denken dat de bouw een jungle is, zullen ze blijven vragen om gidsen en dragers. Zolang bouwopdrachtnemers in hun jungle blijven zitten zullen ze alleen maar van toegevoegde waarde zijn voor opdrachtgevers die om gidsen en dragers vragen. De nood moet hoog zijn om tot het inzicht te komen dat het anders moet. De huidige crisis heeft die noodzaak gecreëerd en is – ondanks alles – in dit opzicht een zegen (geweest?).

 

Er wordt een opleving in de bouwsector voorspeld. Dan is het dus nu tijd om de zaken maar eens op zijn kop te gaan zetten. Er komen weer projecten aan. Voorheen bedacht de bouwopdrachtgever (met behulp van gidsen) zelf zijn meest optimale oplossing en mochten indieners van de scherpste prijzen (de dragers) het project maken. Nu breekt de tijd aan dat de opdrachtgever zijn maximale budget gaat noemen en de partij met de beste oplossing het project mag gaan maken. We zijn toe aan een nieuwe wereld, met nieuwe rollen, dat kan niet anders! Kom uit die jungle!

 

 

Stan Vermeulen              Stichting Roges ( ‘moge u vragen’)

 

 

Waarom betalen voor inefficiency?

In de bouwsector zijn we er onderhand wel uit. De koers – die van integrale bouwopdrachten – lijkt steeds minder aan discussie onderhevig. Geen compromis, maar een richting waar we allemaal echt tevreden over kunnen zijn. We zijn dan ook toe aan het zetten van echte stappen. Hoe sneller hoe beter, want die stappen leveren tijd en geld op. En de sleutel ligt bij u, opdrachtgever.

 

Want, wist u dat:

•             van elke euro die u in traditionele bouwprojecten investeert er € 0,40 niet in het bouwproduct terecht komt, maar nodig is om dit product te maken (productiekosten)?

•             Er werkvormen zijn waarbij van elke euro maar € 0,30 nodig is voor productiekosten?

•             U met deze werkvormen dus per euro meer overhoudt om te kunnen investeren in onder meer duurzaamheid?

•             Deze verbetering absoluut niet ten koste gaat van uw regie van het bouwproces?

•             Het onvermijdelijk is dat – als de bouwsector veel meer op deze nieuwe wijze wordt bevraagd en uitgedaagd – € 0,30 nog verder kan zakken naar € 0,25 of zelfs € 0,20?

•             U dit resultaat alleen kunt bereiken als u een andere, nieuwe bouwvraag stelt?

•             Roges u kan helpen om deze nieuwe vraag succesvol in de markt te zetten?

 

Procesefficiency is geen droom, maar inmiddels realiteit. Weiger voortaan om inefficiency mee te financieren. Het kan beter, en ook op uw project.

 

Beste bouw-opdrachtgever

Bouwen is voor niemand een routineklus. Vanuit zijn professionele achtergrond kan iemand wel in mindere of meerdere mate met bouwen te maken hebben. De incidentele bouwheer is echter per definitie een niet-professionele opdrachtgever. En dat mag. Want die is nodig voor de optimale werking van zijn eigen processen. Voor hem geldt: probeer geen professionele bouw-opdrachtgever te worden, huur er een in. Een deskundige die namens de opdrachtgever als gedelegeerd opdrachtgever mag optreden. Omdat hij de bouwsector goed kent.

 

Zo een professionele opdrachtgever is Roges. Onafhankelijk van al die partijen die nodig zijn om te ontwerpen, te bouwen en om de daarvoor benodigde processen te sturen. Uitgerust met een grondige, actuele kennis van de sector, die weet wat er te koop is en daarop een uitgekiende inkoopstrategie heeft afgestemd: High Performance Tendering® (HPT).

 

Roges haalt voor u het beste uit de bouw. Uw projectresultaat: beter, sneller, goedkoper en zonder ‘gedoe’ achteraf. Volledig transparant, alert en met vooruitziende blik. U wordt volledig ontzorgd, maar blijft helemaal in control. Roges beperkt haar eigen inspanning tot een werkbaar minimum: wat niet nodig is hoeft u ook niet te betalen. In haar processturing laat Roges alle betrokken partijen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en houdt ze hen er ook aan. Dus: geen omvangrijke begeleiding teneinde ‘al die kikkers in de kruiwagen te houden’. Maar een lean and mean begeleiding gebaseerd op het toedelen van verantwoordelijkheden daar waar ze thuis horen: de opdrachtgever formuleert zijn (functionele) behoefte, de opdrachtnemer bedenkt een technische oplossing en realiseert deze. Krachtig in zijn eenvoud, altijd verrassend in zijn uitwerking: meer voor minder.

 

Alle integrale bouworganisatievormen, van Design&Build (D&B) tot Industrieel Flexibel en Demontabel bouwen (IFD), zijn mogelijk binnen HPT. Een van de laatste voorbeelden is de uitbreiding van het Beatrix College, ontwikkeld en gerealiseerd binnen de bouworganisatievorm D&B. Kijk naar het interview met een van de opdrachtgevers van het Beatrix College en de architect. Nog meer woorden zijn overbodig, de praktijk bewijst.

 

High Performance Tendering®(HPT)

 

Het inrichten en uitvoeren van een inkoopproces voor het verkrijgen van een bouwwerk met de hoogste kwaliteit (o.m. in termen van financierbaarheid, toekomstbestendigheid, duurzaamheid en onderhoud): de hoogste prestatie voor de laagste exploitatielast. Hierbij wordt op basis van een in hoofdzaak functioneel vraagpakket gezocht naar de beste aanbiedersoplossing. Deze oplossing moet geboden worden binnen een door de vrager vooraf bekend gemaakt investeringsplafond (knock-out gunningcriterium). HPT betekent een ommezwaai in de aanbestedingspraktijk: niet langer is de prijs maatgevend voor concurrentie, maar de kwaliteit. HPT doet een appel op het onderscheidend vermogen van aanbieders en is daarmee een aanjager van innovatie.

 

roges.nl