Roges zoekt MKB-partners om een nieuw initiatief vorm te geven: PlatformEMVIbouw

De nieuwe aanbestedingswet

Het gunningscriterium ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI)’ is per 1 april 2013 verplicht gesteld. De relevantie van het elkaar opnieuw ontdekken is voor vragers en aanbieders alleen maar toegenomen nu bekend is geworden dat het gunningcriterium ‘Laagste Prijs’ in aanbestedingen niet langer wordt toegestaan.

 

PlatformEMVIbouw

Dit platform wordt het marktcommunicatiemiddel van een initiatief dat opdrachtgevers van maatschappelijk vastgoed definitief over de streep zal gaan trekken in het stellen van integrale projectvragen aan de bouwsector. De ambitie is: eindelijk eens ‘normaal’ doen in de bouwsector. Want EMVI is niets bijzonders, dat doen wij allemaal al sinds we het ruilmiddel geld hebben uitgevonden: hoeveel geld heb ik en wat kan ik daarvoor krijgen. De kunst is om het simpel te houden en daarvoor is projectpraktijk nodig.

 

Het initiatief

Stichting Roges biedt opdrachtgevers aan om voor hun project een optimale marktvraag te ontwikkelen. Stichting Roges wil aantonen dat een andere marktvraag dan traditioneel rendementen oplevert. Haar beloning is vervolgens winstdeling.

Deze formule beoogt opdrachtgevers te stimuleren om hun projecten op een vernieuwende manier in de markt te zetten. Het platform ontwikkelt en borgt verkregen kennis aan de hand van deze projecten.

Big ideas Bigger results

 

Het platform voor opdrachtgevers

Bestemd en interessant voor opdrachtgevers die gaan ervaren dat de prijs-kwaliteitverhouding in de bouwsector echt anders kan, in hun voordeel. Zij brengen hun project in; Stichting Roges zorgt voor een optimale uitvraag en monitort het proces daarna. PlatformEMVIbouw analyseert de resultaten en brengt de ervaringen naar buiten middels projectleaflets.

 

Het platform voor opdrachtnemers

Voor opdrachtnemers is deelname aan het platform interessant. Niet enkel kennisverwerving: deelname aan het platform verzekert de opdrachtnemers van inschrijfkansen op de projecten. Of zij deze kansen willen benutten is geheel aan hen. De projecten worden in een regulier aanbestedingsproces op de markt gebracht. Opdrachtnemers mogen ook hun eigen ‘EMVI-projecten’ inbrengen om exposure ervan te bevorderen. Ook van deze projecten kunnen leaflets gemaakt worden, bestemd voor verzending naar de NAW-database van potentiële opdrachtgevers.

 

Gevraagd wordt van iedere deelnemer:

 • Opdrachtgevers: het inbrengen van projecten.
 • Opdrachtnemers: een haalbare financiële bijdrage voor kennisontwikkeling, inschrijfkansen en exposure.
 • Het meenemen van 1 gast bij elk van de bijeenkomsten.
 • Het aanleveren van NAW-gegevens van potentiële opdrachtgevers van maatschappelijk vastgoed.
 • Aanwezigheid op bijeenkomsten (vervanging regelen mag).
 • Erkenning/aanbeveling (collectief als platform) van de in projectleaflets gepresenteerde projecten.

Geboden wordt:

 • Minstens 2 x per jaar een spitsuurbijeenkomst voor deelnemers en hun gasten.
 • Website en nieuwsbrief als extra uithangbord voor deelnemers (met naamsvermelding).
 • Linkedingroep ter bevordering van onderlinge contacten.
 • Per bijeenkomst een open deel met een
  key-note speaker over een belangwekkend actueel onderwerp, door deelnemers zelf aan te dragen; gratis voor deelnemers en hun gasten, met een nader te bepalen tegenprestatie voor overige belangstellenden. 

Voorbeelden:

 • Duurzaamheid (BREEAM, GPR, Greencalc etc.)
 • EMVI-methoden
 • De nieuwe aanbestedingswet
 • Proportionele selectiecriteria en gunningscriteria
 • Bouworganisatievormen
 • Rechtspositieregelingen in de bouw
 • Lean Bouwen/BIM/ketenintegratie
 • Marktontwikkeling Onderwijs, Zorg, Wooncorporaties en Gemeenten
 • Past performance

 

 • Opstelling van een projectleaflet 1x per jaar, inclusief uitsturen naar potentiële opdrachtgevers via e-mail en social media.
 • Opname van het organisatie-/bedrijfsprofiel op de website van Roges en de platform-website als ‘eregalerij’ van vernieuwende opdrachtgevers en –nemers.

 

De vraag aan u

Wie wil meedoen? Wie wil mede de schouders zetten onder dit initiatief? Verder praten en ideeën ontwikkelen? Graag. Laat wat van u horen, met uw inbreng kunnen we het bouwproces beter maken!

 Stan Vermeulen

Stan Vermeulen

Directeur/bestuurder Stichting Roges

 

Postbus 62

5056 ZH Berkel-Enschot

 

T. 013 5 333 999

E. stan.vermeulen@roges.nl

W. roges.nl

 QR-code V-card Roges