High Performance Tendering in Service Magazine

De aanbestedingspraktijk in de bouw is achterhaald. Vragen om de laagste prijs is vragen om ellende. De resultaten ervan zien we dagelijks in het nieuws: faalkosten, meerwerk en enorme budgetoverschrijdingen.
Enquêtes en maatschappelijke verantwoording hebben de noodzaak van een nieuwe bouwpraktijk op een schrijnende manier aan het licht gebracht. De nieuwe realiteit van de krimpende overheidsbudgetten maakt bovendien de noodzaak van een andere werkwijze alleen maar dringender.

 

Artikel verschenen in Service Magazine, december 2011

 

Download het artikel_hpt_service_magazine.

High Performance Tendering: aanbesteden op prestatie in plaats van op prijs

Een revolutie in de bouwwereld. Stichting Roges zet met de ontwikkeling van High Performance Tendering® (HPT) vanaf nu in op een totale verandering van het aanbestedingsproces. Door aan te besteden op prestatie in plaats van op laagste prijs halen zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers optimaal rendement uit hun gezamenlijke project. De reden voor deze nieuwe methode is simpel: het gaat in de bouw nog te vaak en te veel fout.

Read more