High Performance Tendering

HPT-TCO-EMVI

High Performance Tendering: werken aan een nieuwe wereld, kom uit die jungle!

Laatst trof ik een opdrachtgever die mij vertelde van zijn kennismakingservaringen met bedrijven uit de bouwsector. Hij keek me daarbij wat vertwijfeld aan, dus nam ik er maar even rustig de tijd voor. Hij vertelde mij dat tal van bedrijven hem ongevraagd benaderden met de ene na de andere fantastische aanbieding. Hij betrapte zich er op dat hij zich steeds afvroeg wat een dergelijk aanbod voor hem zou kunnen betekenen. Het kwam er eigenlijk op neer dat hij zijn huisvestingsafwegingen probeerde te ‘wringen’ in het kader van het aanbod, voor zover hij dat aanbod kon doorgronden. Ik zei hem dat hij moest ophouden met deze zelfkastijding.

Op mijn vraag zei hij me dat hij het eigenlijk nog nooit had meegemaakt dat een bouwonderneming bij hem informeerde waar hij behoefte aan had. Kennelijk wisten ze dat al of hadden ze er geen belangstelling voor. Helaas moest ik hem vertellen dat dat niet zo verwonderlijk was.

Bedrijven in de bouwsector, legde ik hem uit, zijn gewend te reageren op zeer concrete vraagstellingen van klanten zoals hij. Vanuit hun jarenlange ervaring menen deze ondernemingen inmiddels wel te weten waar behoefte aan is: ze hebben immers jarenlang projecten gemaakt, en als zij het dan nog niet weten…. Dus komen ze met aanbiedingen, want in deze economisch zware tijden is het bekende ‘u vraagt, wij draaien’ niet meer voldoende voor continuïteit in de bedrijfsvoering.

Ze realiseren zich daarbij onvoldoende dat deze jarenlange ervaring gebaseerd is op vraagstellingen van gisteren. Er verandert momenteel veel in onze maatschappij en opdrachtgevers kunnen niet meer op de automatische piloot hun organisaties inrichten en faciliteren. Het moet anders, ze moeten denken aan morgen. Maar…. als je vraagt wat je vroeg krijg je wat je kreeg en dat is dus niet meer van deze tijd. Vragers en aanbieders in de bouwsector houden elkaar nog vaak gevangen in een vicieuze cirkel: er komt geen nieuw aanbod omdat er geen andere vraag wordt gesteld en er wordt geen andere vraag gesteld omdat er geen nieuw aanbod komt. Nietzsche wist het al: ieder stelt de vraag waarop men het antwoord al weet. We hebben dus kennelijk de neiging om naar de bekende weg te vragen.

Zolang opdrachtgevers denken dat de bouw een jungle is, zullen ze blijven vragen om gidsen en dragers. Zolang bouwopdrachtnemers in hun jungle blijven zitten zullen ze alleen maar van toegevoegde waarde zijn voor opdrachtgevers die om gidsen en dragers vragen. De nood moet hoog zijn om tot het inzicht te komen dat het anders moet. De huidige crisis heeft die noodzaak gecreëerd en is – ondanks alles – in dit opzicht een zegen (geweest?).

Er wordt een opleving in de bouwsector voorspeld. Dan is het dus nu tijd om de zaken maar eens op zijn kop te gaan zetten. Er komen weer projecten aan. Voorheen bedacht de bouwopdrachtgever (met behulp van gidsen) zelf zijn meest optimale oplossing en mochten indieners van de scherpste prijzen (de dragers) het project maken. Nu breekt de tijd aan dat de opdrachtgever zijn maximale budget gaat noemen en de partij met de beste oplossing het project mag gaan maken. We zijn toe aan een nieuwe wereld, met nieuwe rollen, dat kan niet anders! Kom uit die jungle!

Stan Vermeulen, Stichting Roges 

Roges zoekt MKB-partners om een nieuw initiatief vorm te geven: PlatformEMVIbouw

De nieuwe aanbestedingswet

Het gunningscriterium ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI)’ is per 1 april 2013 verplicht gesteld. De relevantie van het elkaar opnieuw ontdekken is voor vragers en aanbieders alleen maar toegenomen nu bekend is geworden dat het gunningcriterium ‘Laagste Prijs’ in aanbestedingen niet langer wordt toegestaan.

 

PlatformEMVIbouw

Dit platform wordt het marktcommunicatiemiddel van een initiatief dat opdrachtgevers van maatschappelijk vastgoed definitief over de streep zal gaan trekken in het stellen van integrale projectvragen aan de bouwsector. De ambitie is: eindelijk eens ‘normaal’ doen in de bouwsector. Want EMVI is niets bijzonders, dat doen wij allemaal al sinds we het ruilmiddel geld hebben uitgevonden: hoeveel geld heb ik en wat kan ik daarvoor krijgen. De kunst is om het simpel te houden en daarvoor is projectpraktijk nodig.

 

Het initiatief

Stichting Roges biedt opdrachtgevers aan om voor hun project een optimale marktvraag te ontwikkelen. Stichting Roges wil aantonen dat een andere marktvraag dan traditioneel rendementen oplevert. Haar beloning is vervolgens winstdeling.

Deze formule beoogt opdrachtgevers te stimuleren om hun projecten op een vernieuwende manier in de markt te zetten. Het platform ontwikkelt en borgt verkregen kennis aan de hand van deze projecten.

Big ideas Bigger results

 

Het platform voor opdrachtgevers

Bestemd en interessant voor opdrachtgevers die gaan ervaren dat de prijs-kwaliteitverhouding in de bouwsector echt anders kan, in hun voordeel. Zij brengen hun project in; Stichting Roges zorgt voor een optimale uitvraag en monitort het proces daarna. PlatformEMVIbouw analyseert de resultaten en brengt de ervaringen naar buiten middels projectleaflets.

 

Het platform voor opdrachtnemers

Voor opdrachtnemers is deelname aan het platform interessant. Niet enkel kennisverwerving: deelname aan het platform verzekert de opdrachtnemers van inschrijfkansen op de projecten. Of zij deze kansen willen benutten is geheel aan hen. De projecten worden in een regulier aanbestedingsproces op de markt gebracht. Opdrachtnemers mogen ook hun eigen ‘EMVI-projecten’ inbrengen om exposure ervan te bevorderen. Ook van deze projecten kunnen leaflets gemaakt worden, bestemd voor verzending naar de NAW-database van potentiële opdrachtgevers.

 

Gevraagd wordt van iedere deelnemer:

 • Opdrachtgevers: het inbrengen van projecten.
 • Opdrachtnemers: een haalbare financiële bijdrage voor kennisontwikkeling, inschrijfkansen en exposure.
 • Het meenemen van 1 gast bij elk van de bijeenkomsten.
 • Het aanleveren van NAW-gegevens van potentiële opdrachtgevers van maatschappelijk vastgoed.
 • Aanwezigheid op bijeenkomsten (vervanging regelen mag).
 • Erkenning/aanbeveling (collectief als platform) van de in projectleaflets gepresenteerde projecten.

Geboden wordt:

 • Minstens 2 x per jaar een spitsuurbijeenkomst voor deelnemers en hun gasten.
 • Website en nieuwsbrief als extra uithangbord voor deelnemers (met naamsvermelding).
 • Linkedingroep ter bevordering van onderlinge contacten.
 • Per bijeenkomst een open deel met een
  key-note speaker over een belangwekkend actueel onderwerp, door deelnemers zelf aan te dragen; gratis voor deelnemers en hun gasten, met een nader te bepalen tegenprestatie voor overige belangstellenden. 

Voorbeelden:

 • Duurzaamheid (BREEAM, GPR, Greencalc etc.)
 • EMVI-methoden
 • De nieuwe aanbestedingswet
 • Proportionele selectiecriteria en gunningscriteria
 • Bouworganisatievormen
 • Rechtspositieregelingen in de bouw
 • Lean Bouwen/BIM/ketenintegratie
 • Marktontwikkeling Onderwijs, Zorg, Wooncorporaties en Gemeenten
 • Past performance

 

 • Opstelling van een projectleaflet 1x per jaar, inclusief uitsturen naar potentiële opdrachtgevers via e-mail en social media.
 • Opname van het organisatie-/bedrijfsprofiel op de website van Roges en de platform-website als ‘eregalerij’ van vernieuwende opdrachtgevers en –nemers.

 

De vraag aan u

Wie wil meedoen? Wie wil mede de schouders zetten onder dit initiatief? Verder praten en ideeën ontwikkelen? Graag. Laat wat van u horen, met uw inbreng kunnen we het bouwproces beter maken!

 Stan Vermeulen

Stan Vermeulen

Directeur/bestuurder Stichting Roges

 

Postbus 62

5056 ZH Berkel-Enschot

 

T. 013 5 333 999

E. stan.vermeulen@roges.nl

W. roges.nl

 QR-code V-card Roges

 

Herontwikkeling Mauritshof Klundert

Bovenaanzicht Mauritshof

 

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Nieuwbouw Beatrix College

 • Opdrachtgever: Beatrix College Tilburg
 • Uitbreiding (2.640 m2) al langer noodzakelijk a.g.v. groei in aantal leerlingen.
 • Volgens het leshuis-principe; de aanvulling geldt HAVO (zie voor verdere informatie de website van het Beatrix College).
 • Ook hier wordt een hoog ontwikkel- en bouwtempo in een D&B-contractvorm gehanteerd: van ‘niets’ tot ‘de sleutel in de voordeur’ in 14 maanden.
 • Constructieve inzet door de vergunningverlenende instantie, de gemeente Tilburg.
 • Oplevering voorzien per begin augustus 2013.
 • Q-team o.l.v. Roges: Architecten en|en EindhovenArchimedes Bouwadvies EindhovenNobel Advies Broekhuizen.
 • Opdrachtnemer: Verlaat Uden.

Tilburg wk 20 (13-05-2013) 002 (1)

 

Door op de foto te klikken wordt u doorgelinkt naar de voortgang van de werkzaamheden via de website van het Beatrix College.