Welkom bij Stichting Roges

Deze site is het virtuele ontmoetingspunt voor iedereen die professioneel of anderszins betrokken is bij initiatieven voor verbetering van huisvestings- en bouwprocessen.

Op deze site kunt u kennis nemen van publicaties, onderzoeken en bijeenkomsten rond nieuwe vraagstrategieën in de bouw. Ook biedt deze site een ingang naar concrete voorbeelden van innovatieve werkwijzen in de sector.

 

De onderstaande filmpjes geven een impressie van (een deel van) de activiteiten van Roges.